Stathis Family History
Special Family Group Photos 1948-1978  

 

 • The Family at John Voros's Wedding c.1962
 •  

  XXX

   

  XXX

   

  XXX